viernes, 12 de febrero de 2021

Alfonso X

*Exposición na Igrexa da Universidade de Compostela             
promovida polo Consello da Cultura Galega 

Cúmprense 800 anos do seu nacemento en Toledo.

   O rei de Castela, León e Galicia é fillo de Fernando III el Santo. Se o seu pai reconquistara Córdoba e Sevilla, O Sabio ocupou Xerez e Cádiz. Houbo que repoboar esas zonas.  Fundou a Orde de Santa Marta para protexer as costas dos ataques dos piratas e para reforzar a campaña bélica contra os musulmáns do norte de África. Saquearon Salé, a actual Rabat, pero a Orde só sobreviviu sete anos.

                                  (Toma de Cádiz) 

   As guerras militares provocaron crise económica. Porén, a nobreza non estaba contenta porque o monarca pretendía restar o seu poder e riqueza. Incluso se aliou cos burgueses para perxudicar ós nobres.Ese afán por desestabilizalos chegou ata o testamento no que incluiu a lexítima na Partida VI. Moitos fuxiran xa de Castela cando ordena a morte do seu irmán Fadrique.

  Tivo fillos de múltiples relacións. Coa súa tía a Bereguer Alfonso. Da acomodada Mayor Guillén de Guzmán veu ó mundo Beatriz de Castela, que chegaría a ser consorte de Portugal e nai de Don Dinís. Elvira Rodríguez de Villada foi a nai de Alfonso Fernández o Neno. Tras superar as dúbidas iniciais sobre a fertilidade de Violante de Aragón naceu  Berenguela. Acabaron tendo 11 fillos e sería o se-gundo home,Sancho, o que herdaría o trono tras dous anos de loita contra os fillos do primoxénito, Fernando de la Cerda.


   Mantivo un contencioso co cabido compostelán.Os cóengos querían estar exentos de impostos polo privilexio herdado desde Carlomagno.Pero Alfonso,seguindo as teses de Rodrigo Ximénez de Rada,  negaba ese pasado.Non recoñecía os milagres do Apóstolo,só os da Virxe,nin apoiou a peregrinación a Compostela. De feito, creía no poder taumatúrxico do santuario de Villalcázar de Sirga en Palencia.

   Os milagres marianos compílanse desde o XI nas distintas linguas cristiás.As Cantigas de Santa María falan de conflitos nobiliarios, guerras, doenzas,situacións nos conventos e tabernas… Moitas dos exemplos suceden en Galicia.  Son habituais as monxas tentadas a abandonar a vida relixiosa por amor. Din que a lepra, case identificada coa luxuria,provocaba apetito sexual. O rei represéntase nas miniaturas para enxalzar a súa persoa converténdose en intermediario entre Deus, a Virxe e o pobo.


   Sacraliza a monarquía. É o chamado feudalismo teolóxico. Entre o seu labor lexislador están o Fuero Real, o Espéculo e as Sete Partidas. O castelán era o idioma da chancelaría. Quería impor o dereito romano para eliminar a disparidade lexislativa de diferentes tradicións xurídicas.

   Favoreu o comercio fomentado feiras en moitas cidades, instaurou un sistema aduaneiro e fiscal para mellorar a recaudación de impostos e recoñeceu xuridicamente o Concejo de la Mesta.

   As relacións con árabes e xudeus foron en principio permisivas, quizais por motivos estratéxicos, pero logo se foron endurecendo. Impulsou a Escola de Tradutores de Toledo para traducir obras científicas desde o hebreo ou o árabe. Se antes se volcaban ao latín, na época alfonsina foi ó castelán. O primeiro exemplo foi o Lapidario, tratado sobre astroloxía e as cualidades máxicas das pedras.

   A maior ambición de Alfonso foi, sen dúbida, o fecho do Imperio.Pola linaxe da súa nai, Beatriz de Suavia,reivindicou a coroa imperial adicando grandes esforzos políticos e diplomáticos e moitos cartos. Como quería buscar axudas externas empregou na lírica o galego, lingua recoñecida internacionalmente na poesía do Medievo.Estaba apoiado pola República de Pisa.O papa Gregorio X opúxose á candidatura española e acabou elixindo a Rodolfo de Habsburgo.Tras esa negativa colocou a súa imaxe en códices e moedas e quixo alomenos convertirse en emperador de terras hispánicas. Mesmo nos textos históricos, varios deles inacabados, non se procura a obxectividade senón enaltecer os intereses do monarca.

   O testamento, promulgado en 1283, indicaba que fose soterrado na igrexa de Santa María a Real de Murcia ou en Sevilla agás o corazón que iría para o Monte Calvario de Terra Santa. A realidade é que o seu corpo quedou na cidade hispalense e foi o seu órgano quen foi para terras murcianas. 

No hay comentarios:

Publicar un comentario